Helsestasjon for barn 0-5 år


Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesøster, lege og fysioterapeut.


Helsestasjonen samarbeider også med BUP, barnehageansatte, familieterapeuter, barnevern, koordinerende enhet og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) etter behov.

Helsestasjonen ser alle barn fra fødselen av, og følger med på barnets fysiske og psykososiale utvikling. Det gis tilbud om støtte og veiledning i forbindelse med tema:

- Barnets motoriske og psykososiale utvikling
- Ammeveiledning
- Vaksinasjon
- Ernæring
- Språkutvikling
- Tannhelse
- Foreldrerollen
- Samliv
- Samspill
- Vold, overgrep og omsorgssvikt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

- Barnevaksinasjonsprogrammet
- Ammehjelpen.no
- Foreldreveiledning- Barnets utvikling 0- 4 år
- Foreldreveiledning- Bedre samspill med barna- 8 tema
Sist oppdatert den 05.okt.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner