Helse og velferd


Vega kommune skal sørge for nødvendige helse- og sosiale tjenester for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, og har derfor en stor bredde i helsetilbudet til innbyggere i alle aldre.


Ambulansebåten

Her finner du informasjon om helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Tjenestene omfatter bl.a. barnevern, helsestasjon, legetjeneste, logoped, fysioterapeut og sosiale tjenester. Du vil finne igjen hele kommunens helse- og velferdstilbud under de ulike temaene i menyen.

Helsetjenestene i Vega kommune skal bidra til å skape trygghet og gode helse- og sosiale forhold for innbyggerne. En del av tjenestene er samlet i Vega Omsorgssenter, mens sosiale tjenester (NAV) har kontorer på rådhuset.

Informasjon om IPLOS-registeret (Individbasert PLeie- og OmsorgsStatistikk):
For at din kommune skal kunne yte best mulig helse- og sosialtjenester, er det behov for at du gir noen opplysninger om deg selv og ditt behov for hjelp.
Se forskriftene. Se informasjonsbrosjyren (pdf).

Lovgrunnlag:

- Lov om pasient- og brukerrettigheter
- Helse- og omsorgstjenesteloven

Alarmtelefoner

Alle fylker har et uavhengig pasientombud

Pasient- og brukerombudet skal bidra til å sikre pasientens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten. Du kan kontakte pasient- og brukerombudet når du mangler informasjon om rettigheter og ordninger, trenger råd om hvordan du skal gå fram eller har opplevd noe du ikke syntes var bra. Du finner mer informasjon på nettsidene til pasient- og brukerombudene.


Eksterne lenker:

- dinutvei.no (hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner)
- Alarmtelefonen for barn/unge: 116 111
- Amathea (for gravide)
- S-Helgeland bedriftshelsetjeneste
- Kors på halsen tilhører Røde Kors, og er et sted alle under 18 år kan ringe, maile eller chatte 
   og ta opp det som er viktig for deg.
- www.helsenorge.no. Den offentlige helseportalen.
- Hva koster tannlegen? Muliggjør sammenligning av priser.
- Giftinformasjonen
- Fritt sykehusvalg Norge
- Nøkkelhullsmerket. Enkelt å velge sunnere.
- Helsenorge.no: Kjenn igjen hjerneslag.
- www.giblod.no
- Folkehelseinstituttet
- Helsedirektoratet
- Helsetilsynet
- nav.no
- Norsk helseinformatikk
- Norsk pasientskadeerstatning
- Pasientombudet
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut