Grunnskole


Driften av skolen er regulert av Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa fra 1998 med seinere justeringer og forskrifter. Den pedagogiske virksomheten styres av "kunnskapsløftet".


Lekeplassen i u-en

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. .........

Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år.......

Lovgrunnlag:

Lov om grunnskolen og den videregående opplæring


Eksterne lenker:

- www.fug.no (Foreldreutvalget for grunnopplæringen)
- Temaside om grunnopplæring (KD)
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner