Møtet med kongen


Saa oprandt dagen da den formelle kaaring av konge skulde foregaa. Kl. 11 fm. næste dag skulde akten finde sted. Uagtet hotel "Phoenix" laa like ved Amalienborg slot, blev deputationen avhentet i kongelige ekvipager. Gaten fra hotellet til slottet stod fuldpakket av mennesker som hilste deputationen med leveog hurrarop naar den passerte. Fra slottets indgang og opover trappene stod den danske garde opstillet og præsen-terte gevær.

På slottet

Kommet ind i forværelset, kom kong Kristian personlig og tok imot os og hilste paa os alle. Hans komme der var utenfor programmet. Efterat kongen hadde vekslet nogen ord med deputationens formand Berner, gik han tilbake til den store sal. Kort efter blev vi ledsaget ind. Hele den kongelige familie var forsamlet, deriblandt enkekeiserinde Dagmar av Rusland (mor til den sidste russiske tsar), hertugen og hertuginden av Cumberland, regjeringen, de utenlandske gesandter og de høieste danske embetsmænd.

Kongen på tronenMøtet med kongen

- Kongen sat paa tronstolen iført hermelinskaape. Paa øverste trin av den forhøining hvorpaa tronstolen var anbragt, stod kronprind Fredrik, derefter arveprins Kristian og prins Carl. Det var altsaa en straalende forsamling, som her var tilstede. Paa gulvet var lagt det teppe som Kristian den 5te efter sigende engang fik som gave av den persiske konge. Paa dette teppe var anbragt de berømte sølvløver. 


Ærendet utføres

Deputationen stod opstillet midt paa gulvet med formanden Berner i spidsen. Han holdt saa sin tale uten manuskript. I henhold til det norske folks og stortingets valg og paa disses vegne anholdt han om kongens samtykke til at prins Carl besteg Norges trone.

- Kongen var saa beveget, da han læste op svaret, at han flere ganger matte pausere. Tilslut gav han det unge norske kongepar sin velsignelse og ønsket at de matte gaa med Gud til det nye land og det folk som hadde kaldt dem. - Det var en gripende høitidelighet og en mindeværdig stund.


 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut