Kart over egen gård


Hensikten med kartene er å få frem riktigere tall for hvordan jordbruksarealene fordeler seg for hver enkelt bonde. Arealene endrer seg over tid; enkelte områder gror igjen, andre nydyrkes, arealer skifter eier, grenser endres, nye veier og hus kommer til og andre blir borte. Slike endringer er viktig å få med når bonden søker om tilskudd for arealene.

Adgang til kartene får du her.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner