Velkommen til Vega Frivilligsentral


Frivilligsentraler finnes over hele landet og er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.


Logo FrivilligsentralerFrivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Daglig leder for Vega Frivilligsentral er Lene Karlsson. Frivilligsentralen har eget styre bestående av representanter fra menighetsrådet og frivillige organisasjoner. Menighetsrådet i Vega er juridisk eier.

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Rørøyveien 10, 8980 Vega
Besøksadresse: 1. etasje på "Gammelskola", hovedinngangen.
Mobil: 965 13 304
E-post: post@vega.frivilligsentral.no
Nettsted: Norges Frivilligsentraler

Oppgaver

Tilbudet kan dreie seg om praktiske gjøremål som snømåking og gressklipping, organisering av dugnader og innsamlingsaksjoner eller matombringing i samarbeid med hjemmetjenesten i kommunen. Brukere og frivillige kan være enkeltpersoner eller organisasjoner. Som brukere regnes alle som trenger hjelp, uansett alder, og som frivillige regnes alle som ønsker å hjelpe.

Om frivilligsentralene

Retningslinjer for frivilligsentraler (pdf).
Sist oppdatert den 24.aug.2017


Tips en venn Skriv ut