Frivillig virksomhet


Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.


Regjeringen vil stimulere og støtte opp under det særegne og viktige bidraget fra frivillighetsområdet. Myndighetene trenger krefter som kan utfylle, utfordre, korrigere og påvirke. Det er lange tradisjoner for et samarbeid mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene.

Regjeringen vil stimulere til økt frivillig innsats gjennom å sikre et enklere frivillig-Norge. Den vil se på mulige løsninger for å redusere ordninger som medfører unødig byråkrati, og bidra til at organisasjonene får arbeide mer med organisasjonens formål.

Les om Frivillig virksomhet hos www.regjeringen.no.

Frivillighetsmeldingen 
St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner