Friluftsliv


Å tilbringe tid på Vega betyr også "å leve livet langsomt". Dette er stedet for å senke skuldrene, finne tilbake roen, slappe av i naturskjønne omgivelser, kanskje sammen med familien eller gode venner. Det betyr ikke at det ikke skjer noe - tvert om, men du bestemmer selv tempoet.


Fjærevandring på Eidem

Friluftsområder

Eidem friluftsområde Eidemsstranda, er et attraktivt bade- og friluftsområde for små og store i sommerhalvåret. Vega kommune har regulert og kjøpt opp området. Her finner du fine badeplasser, barnevennlige langgrunne fjærer, ballplass og toalett. Turløype til Ervika, Nepsundet, Vegdalen og Sundsvoll (turløyper 3 og 4) har sitt utgangs-punkt fra stranda. Forhold for strandvolleyball.

Allemannsretten

Fri ferdsel i naturen Allemannsretten gir deg rett til å ferdes og oppholde deg i utmark hele året. Disse rettighetene er sikret gjennom Lov om friluftsliv, og gjelder ferdsel og opphold i skog og mark, og høsting av bær og sopp.

Se også nettstedet til Miljødirektoratet: Friluftsliv og Allemannsretten.
Retten til jakt og fiske ligger hos grunneier, og inngår ikke i allemannsretten.

Fottur innover Moen

Allemannsretten gir deg rett til å:

- ferdes fritt til fots og på ski
- ferdes over dyrka mark når denne er snødekt eller frosset
- bruke kano, kajakk og robåt i vatn og vassdrag
- raste og overnatte i utmark (min. 150m fra bebodd hus/hytte
- sykle og ri langs stier og veger i utmark 

Utmark
Med utmark forstås all mark som ikke er innmark.

Innmark er definert som gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått, kulturbeite, skogplantefelt og offentlige steder, industriområder og lignende. Som turgåere forplikter vi oss til:

- å ikke skade naturmiljøet
- ikke forstyrre fugler og dyr
- ikke skade planter og trær
- ta hensyn til næringsutøvelse
- ikke brenne bål i tiden 15.4 - 15.09
- ta hensyn til andre friluftsfolk
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut