Åpner våren 2019

Vega Verdensarvsenter

Vega Verdensarvsenter ble autorisert 5. mai 2015 som et av de tre første verdensarvsentrene i Norge.

I henhold til autorisasjonen skal senteret være et kompetanse-, formidlings- og besøkssenter for natur- og kulturverdiene i Vegaøyan Verdensarv. Senteret skal også være en diskusjonsarena for lokalsamfunnet og bidra til lokal verdiskaping. Store arealer er disponible i området rundt senteret for uteaktiviteter for bl.a. barn og unge.

Senteret blir 960 kvm og området hvor det bygges er rett øst av fiskebruket og ved området som kommunen har regulert til fiskerihavn, gjestemarina og hurtigbåtkai. Dermed kan det planlegges felles bruk av parkeringsplasser og annen infrastruktur. 

Autorisasjon og finansiering

Senteret er autorisert av Klima- og miljødepartementet, og det innebærer at departementet bidrar med inntil 1,8 mill kr i årlige driftsmidler. Senteret er finansiert med midler fra Klima- og miljødepartementet, Nordland fylkeskommune, Miljødirektoratet, Vega kommune og sponsorer. 

Vega kommune er byggherre

Bygget oppføres og eies av Vega kommune som leier bygget ut i sin helhet til Vega Verdensarvsenter AS.

Vega Verdensarvsenter AS står for bestillingen av utstillingene som skal være i senteret. Verdensarvsenterets kontordel skal tas i bruk 1 januar 2019 og etter den datoen starter arbeidet med å integrere utstillingene og utvikle maker space og matkosept.  Det planlegges offisiell åpning av senteret våren/forsommeren 2019.