Åpner våren 2019

Vega Verdensarvsenter

Innflyttingen har startet

Innflyttingen i verdensarvsenteret startet rett etter nyttår. Nå er det montering av utstillinger, møbler, akvarium og forskjellig annet som står for tur. Den lokale åpningen er ventet å skje i begynnelsen av april, mens den offisielle åpningen blir 13. juni, da med besøk av blant andre H.K.H. Kronprins Haakon. 

Autorisasjon og finansiering

I henhold til autorisasjonen skal senteret være et kompetanse-, formidlings- og besøkssenter for natur- og kulturverdiene i Vegaøyan Verdensarv. Senteret skal også være en diskusjonsarena for lokalsamfunnet og bidra til lokal verdiskaping. Store arealer er disponible i området rundt senteret for uteaktiviteter for bl.a. barn og unge.

Senteret er autorisert av Klima- og miljødepartementet, og det innebærer at departementet bidrar med inntil 1,8 mill kr i årlige driftsmidler. Senteret er finansiert med midler fra Klima- og miljødepartementet, Nordland fylkeskommune, Miljødirektoratet, Vega kommune og sponsorer. 

Vega kommune er byggherre

Bygget oppføres og eies av Vega kommune som leier bygget ut i sin helhet til Vega Verdensarvsenter AS.

Vega Verdensarvsenter AS står for bestillingen av utstillingene som skal være i senteret. Verdensarvsenterets kontordel skal tas i bruk 1 januar 2019 og etter den datoen starter arbeidet med å integrere utstillingene og utvikle maker space og matkosept.  Det planlegges offisiell åpning av senteret våren/forsommeren 2019.