Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valg 2019

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Du har stemmerett hvis du står i manntallet. For å stå i manntallet må du være norsk statsborger, fylle 18 år innen utgangen av 2019 eller være folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller være statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret. Tid og sted for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under. Du finner det også på www.valg.no/valglokaler

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Valgkrets og stemmested:

• 01 Ylvingen
Sted: Ungdomshuset
Tid: Mandag 9. september kl. 13 - kl. 17

• 02 Vega
Sted: Folkets hus
Tid: Mandag 9. september fra kl. 10 - til kl. 20

Mer informasjon om valget: