Høring av besøksstrategien for verneområdene på Vega

  Klikk for stort bilde 

Vega verneområdestyre har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for verneområdene på Vega.

Forslaget legges ut på høring fram til 14.februar 2020.  Høringsuttalelsene vil bli behandlet av verneområdestyret før planen sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

Innspill sendes til fmnopost@fylkesmannen.no, eller til Vega verneområdestyre, Moloveien 10, 8002 Bodø. Merk uttalelsen med «Besøksstrategi verneområdene på Vega».