Fiske og akvakultur


Det særegne og produktive sjøområdet utenfor Vega har gitt og gir grunnlaget for et variert kystfiske. Det førte i sin tid til at folk bosatte seg ute på øyene og skapte det kystkulturlandskapet som ligger til grunn for at Vegaøyan ble innskrevet på verdensarvlisten.


En ny næring, akvakultur, som innebærer dyrking av havet, har også gjort sitt inntog på Vega og er blitt en del av landskapsuttrykket i vårt kystnære kulturlandskap. I havdyrkeren ser vi de lange linjer fra den første steinaldermannen som livnærte seg av havet utenfor Vega.

Vega kommune har ikke lenger eget fiskerikontor. Fiskeridirektoratet, region Nordland,
har avdeling med to ansatte i Brønnøysund.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse avd. Brønnøysund: Storgata 53, 8900 Brønnøysund.
Postadresse Fiskeridirektoratet: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen.
Web: www.fiskeridir.no/

Arnt Bjørnar Olsen
Stilling: seniorrådgiver
Tlf: 909 89 959
E-post: arnt.olsen@fiskeridir.no

Ansvar/arbeidsoppgaver: planarbeid, marint biologisk mangfold, vannrammedirektivet, marin verneplan, andre verneprosesser.

Brita Kroknes
Stilling: førstekonsulent
Tlf: 468 47 058
E-post: brita.kroknes@fiskeridir.no

Ansvar/arbeidsoppgaver: fiskermanntallet og merkeregisteret.
Sist oppdatert den 27.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner