Fiske


Fiske på sjøen:

Sjøfarstdirektoratet: Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt (pdf)


Fiske på land:

Fylkesmannen i Nordland har utarbeidet en forskrift som regulerer fiske i vassdrag med anadrome laksefisk og bl.a. fiske utenfor elvemunninger.
Se hele forskriften for Nordland om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk mv. (pdf).

Utdrag av forskriften som angår Vega:

- § 4: Fiske med garn og teiner etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk
a. Innsjøer med fiske hele året: Det er tillatt å fiske etter innlandsfisk med stang, håndsnøre, bunngarn og teiner hele året i Floavatnet. Ved garnfiske er største tillatte maskevidde 24 mm (26 omfar).

- Fiske i sjøen ved utløp av vassdrag som har bestander av anadrome laksefisk: alt fiske forbudt hele året i en sone på 100 m ut fra grensen mellom elv og sjø.

Gratis fiske:

Barn og unge under 16 år kan fiske gratis i Norge. 
Vega elveierlag har åpnet for gratis fiske for barn i Floavatnet.

Velkommen til Holmvatnet

Ørretfiske i Holmvatnet:

Salg av fiskekort: 
Sport & Fritidsstua v/Torleif Hansen, Gladstad, tlf. 75 03 60 60 og  Gullsvåg grunneierlag
v/Ole Arne og Rønnaug Davidsen, tlf. 971 28 312 / 911 39 045.
Priser: Sesongkort: kr. 300,-.   Ukekort: kr. 100,-. 

Gullsvåg grunneierlag har også satt opp ei fin grillhytte ved Holmvatnet.
Denne kan leies. Nøkkel fåes hos utleier.

Innlandsfiske:

Kort selges hos Sport & Fritidsstua v/Torleif Hansen (Gladstad, tlf. 75 03 60 60). Mer informasjon om kort og kortsoner kan du få ved å henvende deg dit.
Sist oppdatert den 20.apr.2016


Tips en venn Skriv ut