Feietjenesten i Vega


Feing og tilsyn av bolig på Vega utføres av feietjenesten i Brønnøy.

Diverse forespørsler om gjennomførelsen av feiingen rettes til Vega kommune,
teknisk etat, på tlf. 75 03 58 60.

Faglige spørsmål om utforming av piper og ildsted kan rettes til
Brønnøy kommune v/feier, på tlf. 905 80 592.

Feier

Gebyrsatser feiing og tilsyn

For feiing og tilsyn skal det betales følgende satser hvert år/pr. gang:
Helårsbolig (årlig gebyr) og fritidsbolig (bestilt, pr. gang).

Helårsbolig:
kr. 338,50 + mva. pr/pipe inntil 11 m
kr. 401,60,- + mva pr. pipe over 11 m

Fritidsbolig (bestilt frivillig feiing eller tilsyn):
kr. 445,- + mva. pr. gang/utført feiing
kr. 445,- + mva. pr. gang/utført tilsyn

Forskriften/gebyrsatsene i sin helhet kan lastes ned her (pdf) eller fås
ved henvendelse til kommunen.

Feietjenesten omfatter:

- Feiing av piper
- Tilsyn av fyringsanlegg tilknyttet pipe

Husk før feiing:

- Steng feieluker og spjeld
- Klargjør stige til tak
- Kontroller taktrinn/takstige

Det hender at enkelte huseiere i Vega har feil/mangler ved adkomsten for feieren der
feiing av skorstein foregår fra tak. Brannsjefen vil med dette presisere at det er eier av
et fyringsanlegg som skal sørge for at feieren har tilfredsstillende adkomst for feiing.
Det er arbeidstilsynets bestemmelser som setter krav til sikker adkomst opp til og på tak.


Eksterne lenker:

- Norsk Brannvernforening.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut