Feietjenesten i Vega


Feing og tilsyn av bolig på Vega utføres av feietjenesten i Brønnøy.

Diverse forespørsler om gjennomførelsen av feiingen rettes til Vega kommune,
teknisk etat, på tlf. 75 03 58 60.

Faglige spørsmål om utforming av piper og ildsted kan rettes til
Brønnøy kommune v/feier, på tlf. 905 80 592.

Feier

Gebyrsatser feiing og tilsyn

For feiing og tilsyn skal det betales følgende satser hvert år/pr. gang:

a) Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp: kr. 395 pr. stk.
b) Fyringsanlegg med skorsteinsløp over 11 m: kr. 475 pr. stk.
c) Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) og fabrikkskorsteiner pr. stk. 1377.
d) Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens gjeldende timesats (for tiden kr. 650/time).

Gebyrene justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten.
Gebyrfritak forutsetter at ildstedet ikke er i bruk.
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017.

Forskriften/gebyrsatsene i sin helhet kan lastes ned her (pdf) eller fåsved henvendelse til kommunen.

 


Eksterne lenker:

- Norsk Brannvernforening.
Sist oppdatert den 21.mar.2017


Tips en venn Skriv ut