Fagområder og årsplaner


Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær.


Årsplaner

Årsplanleggingen tar utgangspunkt i de 7 fagområdene som utdypes i
"Rammeplan for Barnehagen":

1. Kommunikasjon, språk og tekst
2. Kropp, bevegelse og helse
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Natur, miljø og teknikk
5. Etikk, religion og filosofi
6. Nærmiljø og samfunn
7. Antall, rom og form

Satsningsområder 2015:

Friluftsliv med utgangspunkt i friluftslivets år 2015.

I Rammeplanens punkt 3.4, Natur, miljø og teknikk, heter det: "Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær."

For oss i Vega barnehage betyr dette at:

- De voksne legger til rette for gode opplevelser i naturen og nærmiljøet, slik at barna lærer å bli glad i og bruke naturen.
- De voksne må være engasjerte og positive i barnas opplevelser ute.
- Å la barna få bruke alle sine sanser ute, se føle, lytte, smake og lukte.
- Få erfaring med å bruke kroppen sin i ulikt terreng.

Motto for oss er:

"Veien til målet er like viktig som å nå målet, og det er ikke alltid vi går så langt".
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut