Fagområder og årsplaner


Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær.


Årsplaner

Årsplanleggingen tar utgangspunkt i de 7 fagområdene som utdypes i
"Rammeplan for Barnehagen":

1. Kommunikasjon, språk og tekst
2. Kropp, bevegelse og helse
3. Kunst, kultur og kreativitet
4. Natur, miljø og teknikk
5. Etikk, religion og filosofi
6. Nærmiljø og samfunn
7. Antall, rom og form
Sist oppdatert den 11.aug.2017


Tips en venn Skriv ut