Eiendom


Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen.


Eiendommen Myra på Vika

Den 1. januar 2010 trådte Matrikkelloven i kraft og avløste Delingsloven. Etter matrikkelloven § 24 og matrikkelforskriften § 8 skal det ikke lenger tinglyses målebrev, men ”melding til tinglysing” som produseres i matrikkelen.

Ny løsning for tilgang til matrikkelen - Se eiendom.

Statens kartverk har utformet en løsning som gir publikum tilgang til informasjon fra matrikkelen. Løsningen kalles ”Se eiendom”, og inneholder informasjon fra matrikkelen som kan utleveres til enhver, ref. matrikkelforskriften § 13. Hensikten med løsningen er å gi enkel tilgang til nøkkelinformasjon fra matrikkelen, det vil si matrikkelenhet, matrikkelenhetsgrenser, bygninger og adresser. En effekt av dette bør være at både kommunene og Statens kartverk på sikt sparer ressurser på å svare på spørsmål knyttet til denne type informasjonen.

Ønsker du å søke etter gårds- og bruksnummer, kan du gjøre dette her: www.seeiendom.no.
Skriv inn sted, komma og kommunenavnet i søkefeltet.

Nyttig lenke for deg som har eller skal flytte:

Flytteportalen tilbyr i samarbeid med Eiendomsmeglerne, en ny og direkte Adresseendringstjeneste på nett. På Flytteportalen vil den enkelte innbygger ved noen få "klikk" kunne sende sin nye adresse elektronisk til de selskaper eller organisasjoner man har et Kundeforhold med. Gratis tjeneste.

  Hvordan finne opplysninger om (gamle) eiendommer?

  Matrikkelloven: Lov om eiendomsregistrering.

  Gebyrregulativ 2017. Plan, oppmåling, byggsak i Vega kommune (pdf)
Sist oppdatert den 15.feb.2017


Tips en venn Skriv ut