Byggesak


Avdelingen behandler søknader om tillatelse til tiltak, alle spørsmål i byggesaker, delings- og oppmålingssaker etter matrikkelloven, vann, sanitæranlegg og avløp/kloakk med søknad om utslippstillatelse.


Byggesaksbehandler holder til i 2. etasje på rådhuset, teknisk avdeling. Se rådhuset på kart.

Rune Kristiansen              Byggesaksbehandler: Rune Kristiansen

 Kontaktinformasjon:

Post- og besøksadresse: Rådhuset, 8980 Vega.
Tlf. skranke: 75 03 58 60
Tlf. direkte: 75 03 58 63
Mob. 957 84 938
E-post: rune.kristiansen@vega.kommune.no

Plan og utvikling, byggesakskontoret i Vega kommune:

Vi behandler ikke saker eller spørsmål om eiendomsoverdragelser, og utfylling av skjøter, dvs. privatrettslige forhold i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Bruk eiendomsmegler eller advokat. Les mer om kontorets arbeidsoppgaver (pdf).

Vega kommune er nå tilknyttet det nettbaserte Byggsøk og kan motta søknader elektronisk.

Informasjon fra matrikkelen: www.seeiendom.no.

Statens kartverk har utformet en løsning som gir publikum tilgang til informasjon fra matrikkelen. Løsningen kalles ”Se eiendom”, og inneholder informasjon fra matrikkelen som kan utleveres til enhver, ref. matrikkelforskriften § 13. 

Hensikten med løsningen er å gi enkel tilgang til nøkkelinformasjon fra matrikkelen, det vil si matrikkelenhet, matrikkelenhetsgrenser, bygninger og adresser. En effekt av dette bør være at både kommunene og Statens kartverk på sikt sparer ressurser på å svare på spørsmål knyttet til denne type informasjonen.

Eksterne lenker:

- Husbanken
- fagbøker og undervisningsmateriell: www.byggesaken.no/
- byggenæringens landsforening: www.bnl.no/
- Brønnøysund videregående skole, bygg og anleggsteknikk
Sist oppdatert den 15.aug.2017


Tips en venn Skriv ut