Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)


Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Brønnøysund er en avdeling under Helgelandssykehuset HF og dekker kommunene Sømna, Vevelstad, Bindal, Brønnøy og Vega.


BUP har akuttfunksjon på dagtid. Poliklinikken har organisert beredskap slik at behandlingspersonell skal være tilgjengelig i saker der det er behov for akutt hjelp.

Telefonnr. :      75 06 06 60
Besøksadr.:    Skules vei 14, 8900 Brønnøysund
Postadr.  :        Postboks 334, 8901 Brønnøysund.

Avdelingen har lokaler i Psykiatrisk Senter Ytre Helgeland og er dermed samlokalisert med Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Dagavdelingen. Lokalene er funksjonelle, lyse og trivelige og med sambruk av diverse personalrom, møterom og terapirom.

I BUPstaben er ulike yrkesgrupper representert, noe som er viktig i teamjobbing.

BUP Brønnøysund har utviklet kompetanse på forskjellige områder. Noe av dette er nettverks- og relasjonsarbeid, familieterapi, kognitiv terapi og PMTO (Parent Management Training - Oregon). Poliklinikken skal dekke de polikliniske tjenester på andrelinjenivå i kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. Disse kommunene har til sammen et befolkningsgrunnlag på ca. 13300 innbyggere.


Eksterne lenker:

- www.pmto.no (Tips og ressurser for foreldre)
- www.atferdssenteret.no (En innsats for barn og unge med atferdsproblemer)
- www.bufetat.no (Barne- ungdoms og familieetaten)
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner