Moloene


Havneforholdene i Bremstein var vanskelige. Fiskerne hadde sine ideer om hva som kunne gjøres for å bedre forholdene og havna ble kartlagt flere ganger, første gang i 1879. Diverse planer ble lagt fram, men ingenting skjedde for i 1908. 
 

Lissmoloen Poststempel Bremsteinen
Bremstein
Poståpneri
Molo

 

"Etter innstilling fra regjering og næringskomité, ble anlegget vedtatt i Stortinget i 1908 og moloarbeidet kunne begynne samme året. Moloen fra Sørholmen til Nordsnoppa var ferdig i 1916. Samme året begynte arbeidet med Tennsundmoloen. Denne moloen og å sprenge indre Tennsund 2 m djupere ble ferdig i 1921. Regnskapene viser at begge anleggene kostet i alt kr. 442 201,31. Det hadde gått 43 år fra møte hos Peder Tønder i Rørøy i 1878 til havneutbygginga var ferdig i 1921." (s.15 – 16).

Stormoloen   Stormoloen

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut