Fyret


Steinan fyr
 

Krav om fyr på Geiterøy på 1920-tallet kom ikke på grunn av fiskeriene, men for utenskjærsfarten. Mellom Sklinna og Ytterholmen fyr, en strekning på 50 n mil, manglet det på denne tid praktisk talt effektiv belysning for skipsfarten.

At det var nødvendig med bedre belysning på Helgelandskysten, hadde flere ganger blitt tatt opp i Stortinget. På budsjettet for 1921-1922 ble det bevilget kr. 100 000 av et samlet beløp på kr. 530 000 til fyr på Bremstein. Grunnen til at beløpet ble så stort, var den høye inflasjonen på denne tida og at byggestedet lå utsatt til.

Beliggenheten var også grunnen til at det ble valgt å bygge familiestasjon. Betjeningen skulle være fyrvokter, assistent og reserveassistent, den siste med åtte måneders årlig tjeneste, men som seinere økte til full årstjeneste. Fyrstasjonen sto ferdig i 1925. I 1961 ble fyrstasjonen elektrifisert med strøm fra egne dieselaggregat. I 1980 ble fyrstasjonen automatisert og 8/5 1982 avfolket." (s. 16)

Riksantikvaren har fredet Bremstein Fyrstasjon. De siste årene har det foregått restaureringsarbeid på fyrvokterboligen på Bremstein fyr. Se www.bremsteinfyr.no.

Mer om Bremstein fyrstasjon på nettet:

- Gamle bilder: siste landkjenning før Atlanteren (Steinan fyr).
- Norsk fyrhistorisk forening: Bremstein fyrstasjon.
- Nrk: Reisen til Bremstein fyr - 1996 (Tore på Sporet).
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut