Brønnene


Villblomster Poststempel Bremsteinen 
Bremstein
Poståpneri
Oppusset rorbu


For å skaffe drikkevann til folket på øyene bygde staten ved havnevesenet brønner. "Det finnes i dag to utsprengte statsbrønner, en på Heimlandet og en på Sørholmen. Da disse heter statsbrønner, er det lett å tenke seg at de ble sprengt ut i forbindelse med moloarbeidet, uten at det går frem av noe regnskap." (s. 16). Brønnene er i dag restaurerte.

Restaurert statsbrønn
 
På steingrunnSist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut