Brann- og redningskorps


Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og bered-skapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Vega brann- og redningskorps ble et deltidsbrannvesen fra 01.01.1997, da den nåværende brannordningen ble godkjent av kommunestyret.


Alarmtelefoner

Lovverk:Vega Brann- og redningskorps

- Brann og eksplosjonsvernloven (hele loven)
- Kommuners plikter og fullmakter (kap. 3).

Forebyggende arbeid:

- Brannsyn i særskilte brannobjekt (§ 22-bygninger)
- Oppsøkende virksomhet i skoler, barnehager og liknende
- Kampanjer     

Se bilder fra åpen dag på brannstasjonen høsten 2014:
(klikk for større bilder)

Brannbilen og brannslanger Prøvekjøring av brannbil Prøveslukking
Brannbilen kommer og
slangene klargjøres
Barn og voksne får
prøvekjøre brannbil
Brannslukking - bålet
ville ikke ta fyr

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut