Brukerstyrt personlig assistent (BPA)


BPA er et tjenestetilbud som omfatter praktisk bistand både i og utenfor hjemmet og er i første rekke en ordning til personer med omfattende funksjonsnedsettelser.


BPA innebærer sterk grad av brukerstyring ved at brukeren har egne, faste assistenter som han/hun har arbeidslederansvaret for. Tjenesten er kommunal og hjemlet i sosialtjenesteloven.

Ordningen er nå utvidet til også å omfatte brukere som ikke kan ivareta arbeidslederrollen og brukerstyringen og for de som trenger noe bistand til dette. Dette innebærer bl a at familier med barn med nedsatt funksjonsevne og personer med psykisk utviklingshemming kan få tjenestene organisert som BPA.


Eksterne lenker:

- helsenorge.no: Brukerstyrt personlig assistanse
Sist oppdatert den 14.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner