Barnehagen i Vega


Barnehagen i Vega eies og drives av Vega kommune. Administrativt er barnehagen underlagt Rådmann. Det skal være en kvalifisert styrer for Vega barnehage.


Se Vega barnehage på kart.

Vega barnehage er lokalisert i bygningene til Vega skole, i Gladstad sentrum. Dermed blir det lettere for barnehagen å benytte seg av spesialrom som f.eks. gymsal. Nærmiljøet innbyr dessuten til aktiviteter i skog og mark, med bl.a. lysløype og fotballbaner i umiddelbar nærhet.

Lus er et stadig tilbakevendende problem i skole og barnehage.
Her er en lenke til fire filmer om lus: http://www.farvellus.dk/ (Flash player kreves)


Kontaktinformasjon:

Postadresse: Vega barnehage, postboks 24, 8981 Vega 
Tlf. styrer: 960 19 427.
E-post: vega.barnehage@vega.kommune.no

Rødt inngangsparti

Åpningstider

Vi har åpent hver dag fra 07.00-16.30. Barnehagen er stengt på helligdager, jul og nyttårsaften. I romjulen, i "den stille uke" og i sommerferien har vi åpent etter behov, og bemanner deretter. Det deles ut behovslapper med frist for romjulen og "den stille uke" (før påske).

Dagsrytme:

Dagsrytmen varierer noe mellom de ulike avdelingene. En detaljert oversikt over dagsrytmen fåes ved henvendelse til pedagogisk leder ved aktuell avdeling. Kom gjerne innom barnehagene for å snakke med oss.

Barnehagerute

Barnehageruten (se menyen til venstre) utarbeides for hvert barnehageår, og vedtas av samarbeidsutvalget. Denne datofester blant annet de 5 planleggingsdagene vi har i løpet av et år. Denne blir delt ut til foreldrene i barnas posthyller i barnehagen.

Ferie for barna

Det gis tilbud om 2, 3, 4 og 5 dagers plass i Vega barnehage. Avdelingene blir "slått" sammen i sommerferiene, og evt. i jule- og påskeferiene for å gi mulighet for personalet å avvikle ferie og ta avspasering. Barnehagen krever at barna har 3 uker sammenhengende ferie i løpet av barnehageåret. Disse tre ukene, samt de fem dagene med planleggingsdager i løpet av året, betales det ikke for, da juli måned er betalingsfri i Vega Barnehage.

Tilvenning:

Dette er veldig individuelt, men vi har lagt oss på en tilvenningsperiode på 3 dager.

Eksterne lenker:

- barnehage.no: magasinet og nettstedet for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor.
- Fylkesmannen i Nordland: Barnehage
- Foreldreutvalget for barnehager (for foreldre med barn i barnehage, FUB)
Sist oppdatert den 10.jul.2017


Tips en venn Skriv ut