Betalingssatser i barnehagen


Vega kommunestyre fastsetter betalingssatsene.


Det betales for 11 måneder i året, juli måned er betalingsfri. Det gis ikke reduksjon for sykdomsfravær under to uker. Fravær utover to uker må dokumenteres av lege. Barnehageplassen faktureres ut hver måned fra Kommunekassen. Samtidig kreves det inn kostpenger.

Søskenmoderasjon

Søsken i barnehagen får moderasjon i prisen (§ 10.2 i vedtektene). For søsken gis det likt antall dager 50 % søskenmoderasjon på den som har færrest dager. Søskenmoderasjon gis også hvis dagene ikke er sammenfallende. Da med søskenmoderasjon på det barnet som har færrest dager. Eventuell søknad om friplass sendes sosialkontoret på eget skjema som fås på sosialkontoret.

Pr. 1.1.2017 koster det følgende pr. måned å ha plass i Vega Barnehage:

% plass     Pris
40 % 1092
60 % 1638
80 % 2184
100 % 2730Sist oppdatert den 11.aug.2017


Tips en venn Skriv ut