Lovgrunnlag og eksterne lenker


- Lov om barnehager (barnehageloven).

- Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

- Barnevernloven §4-4 (Hjelpetiltak for barn og barnefamilier).

- Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.

- Temahefter - rammeplan for barnehagen (dep.)

- Krav til lekeplassutstyr (dir. for samfunnssikkerhet og beredskap)
Sist oppdatert den 11.aug.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner