Bruk av ild utendørs


Å tenne et bål er en av allemannsrettene, selv om dette ikke følger av friluftsloven. Husk bare å bruke tørt virke til brensel, og at du ikke lager bålet på bart fjell. Da vil fjellet kunne sprekke og ta skade. Slokk bålet når du forlater stedet.

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det, på grunn av fare for skog-, gress- og lyngbranner, ikke tillatt å tenne bål i skogmark uten tillatelse fra den lokale brannsjefen.

Les mer om bålbrenning her:

- Lovdata: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
- Miljødirektoratet: Bålbrenning
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner