Avløp og slam


Pumpestasjon på Gardsøya

De kommunale avløpsanlegg har sitt opphav i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven), særlig kap. 4: Særlige regler om avløpsanlegg m.v.

Hovedplan for avløp i Vega kommune ble vedtatt av kommunestyret i sak 7/95. Kommunale avløpsanlegg med pumpestasjoner finnes i dag på Viksås, Nes-Holand, Kolstad, Gladstad, Igerøy og Ylvingen. Resten av kommunen defineres som spredt bebyggelse og har enkeltutslipp eller fellesanlegg for inntil 7 husstander.

Utslippstillatelse

Søknader om utslippstillatelse behandles ved byggesakskontoret, tlf. 75 03 58 63.

Slamtømming

for boliger og fritidsboliger med private slamavskillere i spredtbygde strøk foregår i samarbeid med Brønnøy kommune. Eiendommer med fast bosetting og slamavskiller skal ha slamtømming hvert 2. år.

Nødtømming av septiktanker.

Vega kommune har nå inngått avtale med Øyvind Sleteng om nødtømming av septiktanker.
Ved akutt behov for tømming ring mob 957 76 839.

Gjeldende Forskrift om Vann og avløpsgebyrer (pdf).


Eksterne lenker

- Miljødirektoratet 
- Helgeland Driftsassistanse - Interkommunalt samarbeid på vann- og kloakkområdet for 18 medlemskommuner på Helgeland. 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut