Avlastning


Leder hjemmetjenesten: tlf. 75 03 58 36.
Søknadsskjema om plass i sykehjem/aldershjem m.v. (pdf)

Avlastning er hjelp til omsorgsyter. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Det skal ikke betales for avlastningstjenester.

Hvem har rett til avlastning?

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du ha rett til avlastning. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyter å opprettholde gode familierelasjoner, holde på sosiale nettverk og gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Avlastning kan gis både i private hjem og i spesielle kommunale tiltak, for eksempel i sykeheim. Avlastning er hjelp til omsorgsyter, i motsetning til kortidsopphold som er helsehjelp til den omsorgstrengende. Søknad om avlastning skal sendes til kommunen, ved pleie- og omsorgstjenesten.


Eksterne lenker:

- helsenorge.no: informasjon om avlastning.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner