Autoriserte turistkontor


Etter initiativ fra reiselivsnæringen ble det i 1999 satt i gang autorisasjon av turistinformasjonskontorer i Norge. Hensikten med ordningen er å sikre at norske turistkontorer tilfredstiller de minimumskrav som er satt til standard og servicenivå.

Ordningen vil også sikre at bruken av i-skiltet gir turisten og andre reisende en trygghet for at merkede kontorer holder mål. Det er i dag omtrent 250 autoriserte turistkontorer i landet.
 Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut