Kirken i Vega


Kilder: H.O. Wika: "Vega Bygdebok", bind I og II.


Om Vega kirke i Kirkesøk/Kirkedatabasen

 Vega kirke

Planlegging

Nåværende kirkebygg ble innviet 14. juli 1864 av biskop C.P.P. Essendrop. Da var det gått 11 år siden formannskapet enstemmig vedtok å benytte utlånte tegninger fra Kirkedepartementet "ved opførelse af en ny Kirke i Vægø, naar naadigst Approbation dertil vorder meddelt”. Dette tok sin tid, men 6. januar 1854 kunne tegninger sendes til en byggmester i Trondheim for beregning av materialer ”til den nye Kirkes Opførelse”. Tømmer og andre materialer ble hentet i Vefsn og Bindal, lån på 1000 spd ble tatt opp i Opplysningsvesenets fond og ny kirkeklokke ble vedtatt kjøpt i Bergen.

Stormskade

Ved utgangen av 1857 var bygningen oppført og det gjenstående innrednings- og malingsarbeidet ble vedtatt utsatt til våren 1858. Men 10. januar 1858 inntraff en begivenhet som satte en brå stopper for det videre arbeid. En orkanaktig storm fra sørvest rev ned kirkebygget og spredte materialene ut over et stort område. Spørsmålet ble nå om en ny kirke skulle oppføres, eller den gamle restaureres. Det ble enstemmig vedtatt å bygge nytt på samme plass og man sendte en henvendelse til Regjeringen om hjelp til å oppføre en ny kirke. Man søkte også om å endre litt på den opprinnelige tegningen. Ved å sette opp utbygg på begge langvegger, ville kirken bedre kunne tåle fremtidige kastevinder.

Pengeinnsamling til ny kirke.

Prekestol og altertavler.

Orgelet i Vega kirke.

Messehakler i Vega kirke.

Kirkens øvrige inventar.

Jubileum

150 års jubileet for Vega kirke ble feiret 12. og 13. juli 2014. Her er noen bilder fra feiringen.

I 1989, da Vega kirke feiret 125 års jubileum, ble Anton Nesjan og Ingvar Andersen bedt om å skrive et nytt jubileumshefte, "Vega kirke 125 år. Jubileumsåret 1989". Heftet er holdt i samme utforming som det forrige og gir innsyn i  menighetsarbeidet mellom 1964 og 1989.

100 års jubileet for Vega kirke ble feiret med brask og bram i 1964. I den forbindelse ble jubileusskriftet "Vega kirke, jubileumsåret 1964" av H.O. Wika gitt ut. Selve jubileumssøndagen den 12. juli opprant med sol og godvær, og ca. 1000 mennesker møtte frem. De som ikke fikk plass inne i kirken, kunne høre gudstjenesten ute ved hjelp av høytalere. Jubileumsprogrammet ble ledet av daværende biskop i Sør-Hålogaland, H.E. Wisløff.

Bårehuset

Bårehuset
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut