Ansvarsgruppe og individuell plan


En ansvarsgruppe er en gruppe som består av de fagpersonene som har det faglige ansvaret for og mest behandlingskontakt med brukeren, i tillegg til brukeren selv og eventuelt pårørende. Hensikten med å opprette en ansvarsgruppe er å samordne enkelttiltakene fra ulike yrkesgrupper og fagfelt rettet mot brukeren.

Les mer om ansvarsgruppe og individuell plan (pdf).

Skjema for ønske om individuell plan og ansvarsgruppe (pdf).
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner