Ansvar for verdensarven


Miljøverndepartementet har et overordnet ansvar for verdensarven i Norge. Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har faglig ansvar i henhold til respektive lovverk. Det blir imidlertid også understreket at ansvaret for verdensarv er sektorovergripende, det vil si at ansvar faller inn i mange departements arbeidsområder . Eksempelvis har Kulturdepartementet et ansvar for formidling gjennom museer, Nærings-og fiskeridepartementet et ansvar for reiselivsutvikling med verdensarv som fyrtårn. (Kilde: www.norgesverdensarv.no)

Fra Vegsteinøyn

For å få en best mulig oppfølging av verdensarvstatusen ble Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv etablert av Vega kommune i 2005.


Les mer  Hva er verdensarv?

Les mer Hvordan blir man oppført på listen?

Les mer Hva innebærer det å ha verdensarvstatus?

Les mer Begrunnelsen fra UNESCOs verdensarvkomié for å gi Vegaøyan verdensarvstatus.

Les mer Ansvaret for verdensarven.

Les mer Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

Les mer Nyttige lenker.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner