Aktuelt


Influensavaksinering: Datoer kommer hvert år når dette er aktuelt

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for:

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen
   tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Alle fra fylte 65 år
- Barn og voksne med:
     - diabetes type 1 og 2
     - kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
     - kronisk nevrologisk sykdom eller skade
     - nedsatt immunforsvar
     - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
     - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter
       individuell vurdering av lege

- I tillegg anbefales influensavaksine til:
     - Helsepersonell som har pasientkontakt.
     - Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
     - Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

For mer informasjon om influensa og om vaksinering, se fhi.no

HPV- vaksinering:

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

For timebestilling, ring Vega helsestasjon på 75 03 68 71.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine
Sist oppdatert den 05.okt.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner