Vega syke og aldersheim - Ledige faste stillinger og vikariat

13 ledige stillinger

Pr.tiden skjermet avd.Nordstuå:

 

St.k.7076 Hjelpepleier/helsefagarbeider stilling 50% fast stilling

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)

Krav til stilling: Helsefagarbeider,hjelpepl.

 

St.k.7076 Hjelpepleier/helsefagarbeider stilling 45 % fast stilling

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)

 

Krav til stilling: Helsefagarbeider, hjelpepleier

 

St.k 7076 Hjelpepleier/helsefagarbeider helgestillinger , faste stillinger

( turnusstilling med arbeid hver 3. eller annenhver helg)

 

11,5  % fast st. helgestilling

11,2  % fast st.helgestilling

15,2  % fast st.helgestilling

 

Pr.tiden sykeavdeling:

St.k.7076 Hjelpepleier/ helsefagarbeider 41,3 % fast stilling.

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)

 

St.k.7076 Hjelpepleier/helsefagarbeider 60 % st vikar stilling.

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg.)

 

St.k 7076 Hjelpepleier/helsefagarbeider helgestillinger, faste stillinger

( turnusstilling med arbeid hver 3. eller annenhver helg)

16,6 % fast helgestilling

16,7 % fast helgestilling

16,7 % fast helgestilling

14,8 % fast helgestilling

14,7 % fast helgestilling

10,2 % fast helgestilling

 

 Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider eller tilsvarende utdannelse.

Generelle opplysninger:

I tillegg til formelle krav til stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt.

Ad. hjelpepleier stillinger, de av arbeidstakerne som søker utvidelse av sin nåværende stilling må påregne at utvidelse kan bety vakt på frihelg på dagens turnus.

Stillingene kan kombineres med ledige stillinger helg for større stillingsstørrelse. Dette kan bety turnusarbeid med arbeid annenhver helg.

Tilsetting etter gjeldende regler, lovverk, arbeidsreglement og rundskriv.

Pensjonsordning i KLP med 2% trekk i bruttolønn.6 måneders prøvetid.

Helseattest og politiattest av ny dato må legges fram ved ansettelse.

Nærmere opplysninger får du hos leder Elin Støylen telef.75035837 el.97983924

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes:

Vega kommune

på mail til: postkasse@vega.kommune.no

Søknadsfrist: 25.april 2018

Kontaktinfo

Elin Støylen
Leder Vega Omsorgssenter
E-post
Telefon 75 03 58 37