Vega legekontor og Vega helsestasjons- og skolehelsetjeneste informerer:

Legetjenesten er under stort press i forbindelse med den situasjonen Norge er i nå. Folk oppfordres til å bruke legetjenester med omhu. Akutte sykdommer og utredninger for alvorlige sykdommer prioriteres. Planlagte timeavtaler går som normalt. Timebestilling til årskontroller og forebyggende kontroller prioriteres sist. Laboratoriet og resepsjonen er åpent som normalt.

Per tiden har vi ingen påviste smittede. Situasjonen kan fort endre seg. Informasjon vil bli fortløpende oppdatert på kommunens hjemmeside.

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i land utenfor Norden siste 14 dager. Det er viktig at du er årvåken på utvikling av symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege. For mer informasjon om hjemmekarantene, se lenke under:

FHIs råd ved hjemmekarantene kan leses her

Har du spørsmål om sykemelding/ egenmelding i forbindelse med hjemmekarantene/ hjemmeisolasjon for deg selv eller familiemedlem, se NAV sine sider i lenke under:

NAVs regler for sykemelding/ egenmelding i karantenetid kan leses her.

Det er fra 13.3.20 innført nye kriterier for testing for korona. De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. Det presiseres at de som har symptomer på luftveisinfeksjon/ influensasymptomer IKKE skal møte på legekontoret, men ta kontakt pr. telefon. For mer informasjon om hvem som skal testes for koronavirus, se lenke under:

FHI sin side om testkriterier er nede. Nærmere informasjon kommer iløpet av ettermiddagen/kvelden.

Vega helsestasjon- og skolehelsetjeneste avlyser planlagte rutinekontroller og øvrig aktivitet i regi av helsestasjonen inntil videre, med unntak av oppfølging av nyfødte og vaksinering. Avtalte samarbeidsmøter avholdes som planlagt og det tas forholdsregler slik at dette skal være trygt. Helsesykepleier er tilgjengelig på telefon 08.00 – 12.00 mandag til torsdag.

Her er informasjon om  åpningstider og telefonnummer.