Vega helsestasjons- og skolehelsetjeneste har redusert bemanning/ åpningstid i uke 11 og 12.