Spar på vann! (Oppdatert 05.02)

Vega kommune har for tiden en utfordrende drikkevann-situasjon pga vedvarende frost og lite nedbør.

Oppdatering fredag 5. februar:

Sivilforsvaret starter i dag å pumpe vann fra Svartvatnet til Okvatnet. Pumping vil foregå til at Svartvatnet er mer eller mindre tomt. Vi estimerer at det gir oss ca. 6-7 dager med ekstra vannforsyning. 

Vi oppfordrer innstendig om at det ikke brukes mer vann enn høyst nødvendig. 

Hvis alle bidrar til dette så håper vi å unngå mer inngripende tiltak på drikkevannsforsyningen.

Oppdatert informasjon legges ut fortløpende.