Sommerjobb for ungdommer bosatt i Vega kommune. Søknadsfrist 24. juni 2020

Er du mellom 14-17 år og har lyst til å jobbe med eldre i sommer?

Pleie – og omsorgstjenesten i Vega kommune har i år som tidligere inngått et spleiselag med Nordland fylkeskommune for å gi ungdommer mellom 14-17 år tilbud om sommerjobb.

Sommerjobben er for ungdommer bosatt i Vega kommune.

Sommerjobben er i eldreomsorgen, og har som formål å gi den eldre ekstra livskvalitet i sommer, det kan være en lesepartner, samtalepartner, gå på tur med partner og andre oppgaver for og med eldre.

I år må vi ta smittevernhensyn når det gjelder oppgaver, og dere vil få orientering og opplæring.

Tidsrom: 6. juli til 3. august, ca. 3 timer pr. dag.

 

Søknadsfrist:    24. juni 2020

Søknad sendes: postkasse@vega.kommune.no

Ønsker du å vite mer ta kontakt med:

Elin Støylen, Vega omsorgssenter

Telefon: 750 35 837 el. 979 83 924