Søknad om RMP - regionalt miljøtilskudd 2018

Fristen for å levere søknad om miljøtilskudd er 20.august 2018.

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 
- redusere forurensning til vann og luft 
- ivareta kulturlandskap og kulturminner 
- tilrettelegge for friluftsliv 
- ivareta biologisk mangfold 

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

Les mer på  om miljøtilskudd her

Trykk her for å komme rett til søknadsskjemaet

Kontaktinfo

Ove Horpestad
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 75 03 58 43