Søk om tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier

BUFDIR har en tilskuddsordning som skal motvirke fattigdom blandt barn og ungdom.

Ordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosial arenaer, som ferie og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosial situasjon. 

Hvem kan søke: Offentlige innstanser, private aktører og frivillige organgisasjoner.

Hvordan kan man søke: Gjennom BUFDIR søknadsportal som du finner n\ved å følge denne linken

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur - og fritidsaktiviteter.
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • bidrar til deltagelse for barn og ungdom berørt av fattigdomproblemer på alternative mestringsarenaer.

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 er 10.desember 2018

Hvis dere trenger veiledning med å lage søknad kan dere få hjelp fos Frivilligsentralen.

Kontaktinfo

Lene Karlsson
E-post
Telefon 965 13 304
Mobil 965 13 304

Adresse

Vega Frivilligsentral
Rørøyveien 10
8980 Vega