Skogshogst på Gladstad

Skogshogst 1 - Klikk for stort bilde

Allskog har startet skoghogst på Gladstad og vi ber om at folk viser hensyn ved ferdsel i nærheten av hogstområdet og holder avstand til skogsmaskinene.