Si din mening/Høring: Foreslåtte endringer i renovasjonsforskriften for SHMILs eierkommuner

Representantskapet hos Shmil foreslår endringer i renovasjonsforskriften.

Av størst interesse for innbyggerne antas å være forslaget om at campingvogner/bobiler som står permanent oppstilt på ett sted mer enn 3 måneder pr. år, skal omfattes av tvungen fritidsrenovasjon.

Synspunkter til høringsutkastet sendes til
SHMIL IKS, att. Toril Haltbrekken, Åremma, 8664 Mosjøen
eller til post@shmil.no 

Høringsfrist 5. mars 2020

Se dokumenter under Høringer.