Samlelegat for Vega kommune

Søknadsfrist for tildeling av legatmidler er 15.12.20.

Tildeling kan bare skje til personer registrert som bosatt i Vega kommune og som faller inn under ett eller flere av nedenstående punkter:

1.Økonomisk støtte eller andre hjelpetiltak til foreldreløse barn og barn som har mistet en av sine foreldre.

2. Økonomisk støtte eller andre hjelpetiltak for ungdom i alderen 18 – 25 år under utdanning som er foreldreløse eller har mistet en av sine foreldre.

3. Økonomisk støtte eller andre hjelpe- og trivselstiltak for gamle og syke.

4. Økonomisk støtte eller andre hjelpetiltak for andre som på tross av offentlig etablerte hjelpeordninger av forskjellige grunner faller utenfor, eller opplever at den hjelp de får er utilstrekkelig.

Søknaden sendes:
Vega kommune
Legatstyret
Rørøyveien 10
8983 Vega

Eget søknadsskjema og nærmere opplysninger fås i kommunens informasjonsavdeling tlf. 75035800 eller e-post til: postkasse@vega.kommune.no

Legatstyret