Resultat fra spørreundersøkelse vedrørende fysisk aktivitet og naturopplevelser sommeren 2018

Her kan du se rapporten fra spørreundelsøkelsen som du kanskje svarte på sommeren 2018

Det er satt igang arbeide med å revidere kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser. I den forbindelse ble det sommeren 2018 gjennomsørt to digitale undersøkelser blandt befolkningen på Vega. Den ene undersøkelsen ble gjennomført i 7-10 klassetrinnene på Vega skole og den andre var en innbyggerundersøkelse blandt Vegas befolkning generelt. 

 

Har du spørsmål eller kommentarer til denne undersøkelsen eller til dette arbeidet  kan du sende en e-post  til margrethe.wika@vega.kommune.no

Hvis du ønsker å se flere dokumenter i denne saken kan du følge denne linken.