Resultat fra Kommunevalget 2019- Vega

 ** betyr at de er valgt inn i kommunestyret 

* betyr at de er vararepresentanter til kommunestyret.

Mandatfordelingen er AP 9, SP 5 og R 1. Det ble 9 menn og 6 kvinner. Den eldste representanten er 60 år og den yngste er 27 år. Gjennomsnittsalderen for kommunestyrerepresentantene er 50 år. Gratulerer til de valgte og lykke til med arbeidet for felleskapet,