Renholder til Vega Verdensarvsenter

Vi søker 1 -2 renholdere til verdensarvsenteret for sommeren 2019 med mulighet for forlengelse av engasjementet. 

Arbeidstid vil være 2 ganger per uke a 5 timer. Renholderne må være fleksible i forhold at det i perioder vil være behov for hyppigere renhold da både varierende besøkstall og værforholdene vil påvirke behovet for renhold.

Søkerne må være over 15 år (eller fylle 15 år i løpet 2019). Oppstart mandag 24. juni.

Kontaktperson: Berit Martinussen, mobil 99726276.

Søknaden sendes til berit.martinussen@verdensarvvega.no innen fredag 7. juni.