Reguleringsendring reguleringsplan for Nes-Kirkøy

Kunngjøring av planvedtak:

Reguleringsendring reguleringsplan for Nes-Kirkøy

Vega kommunestyret vedtok i møte den 18.6.2020, sak 42/20, mindre reguleringsendring for reguleringsplan Nes Kirkøy. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12. Plankart i målestokk 1:500, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre dokumenter i saken er lagt ut på Rådhuset, 8983 Vega.

 

Frist for å klage på vedtaket er satt til 09.11.20.

Reguleringsendringer omfatter området K2/K3/Fe6, 8, 9 og T3 vist på kartutsnittet:

Klikk for stort bilde 

Kontaktinfo

Anders Karlsson
Teknisk sjef
E-post
Telefon 75 03 58 42
Mobil 979 66 679

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega

Åpningstider

08:00 - 15:45 (15.9-14.5)

08:00-15:15 (15.5-14.9)