Redusert åpningstid på labratoriet i uke 33

Labratoriet er lukket mandag den 12.august