Organist/kirkemusiker/kantor

Organist/kirkemusiker/kantor - 50% stillling med mulighet for å kombinere med en 20%-stilling som trosopplærer

Det er også mulighet for en 20% undervisningsstilling i kulturskolen.
 
Vega kirkelige fellesråd har ledig stilling som organist / kirkemusiker / kantor i 50 %-stilling. Hovedkirken ligger på Gladstad, Vega, orgelet er elektrisk og bygget av et engelsk orgelfirma, Copeman Hart Organ. Det er også gudstjenester i Ylvingen kapell ca 5 ganger i året, der er det et eldre elektrisk orgel.
 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Spilling ved gudstjenester, kirkelige handlinger i kirken, kapellet i Ylvingen og på Vega omsorgssenter
 • Utvikle et allsidig kirkemusikalsk arbeid
 • Samarbeide med frivillige i menigheten og lokalt musikk- og kulturliv

Det vil blir utarbeidet en egen stillingsbeskrivelse for stillingen.

Vi søker etter en person som har engasjement i arbeid med gudstjenester og andre kirkelige handlinger, korledelse, konsert og kulturaktiviteter, og som ønsker å bevare og fremme det musikalske mangfoldet i menigheten. Menighetsrådet ønsker satsning på korarbeid med barn og unge (20% - trosopplærerstillingen) og forsangergruppe i gudstjenester.

Det er ønskelig at søker har kantorutdanning og kirkemusikalsk praksis. Søkere med annen relevant utdanning og praksis vil også bli vurdert.
Personlig egnethet og evne til å samarbeide og omgås mange ulike mennesker vil bli vektlagt.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Det må fremlegges politiattest ved ansettelse.

Aktuelle arbeidsoppgaver som trosopplærer:

 • Bygge opp og drive et barnekor 
 • Delta i de ulike trosopplæringstiltakene
 • Besøke skole- og barnehage
 • Bidra musikalsk i konfirmasjonsundervisningen
   

Det må komme tydelig frem i søknaden om du ønsker å kombinere disse to stillingene eller om søknaden bare gjelder organist-stillingen, og om det er aktuelt med undervisningsstilling i kulturskolen.

Søknad må sendes via kirkejobb.no/webcruiter.

Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk i Kas tariffområde.
Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av lover og reglementer, og med 6 måneders prøvetid.
Pensjonsinnskudd i KLP.

 • Tiltredelse: snarest
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøvespill
 • Den som ansettes bør ha sertifikat og disponere egen bil
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bolig

Linker:

Vega menighets side på Facebook
Visit Vega
Vega kommune
Vegaøayn Verdensarv/Vega Verdensarvsenter
Vega kino på Facebook
IL Vega

Kontaktinfo

Vega Menighet
E-post
Telefon 905 77 548